Passeig de la Creu, 1-5 - 08173 Sant Cugat del Vallès
E-mail: a8038260@xtec.cat - Telf.: 93 589 85 86- Fax: 93 589 68 29
Cerca:
 
CALENDARI D'ACTIVITATS
octubre 2021
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Equip docent<< tornar
 
CICLE MESTRES RESPONSABILITATS
Educació
Infantil
Carme Molina
Rocio Villegas
Alícia Arcalís
Lídia Samper
Merche Olivera
Rosa Garcia i Marta Àlvarez
Lydia Espín
Susanna Ibañez
Dolors Servan
Cesca Torres

 
Tutora P3
Tutora P3

Reforç P3
Tècnica Educació Infantil
Tutora P4
Tutores P4
Reforç P4
Tutora P5
Tutora P5
Reforç P5

 
Cicle  Inicial
Primària
Maria López i Cristina Robledillo
Àlba Menéndez
Marta Rodríguez
Carme Llobera
Noèlia Moreno
Laia Campmany
Tutores  Primer
Tutora Primer i anglès
Tutora Segon
Tutora segon i anglès
Reforç Primer
Reforç Segon
Cicle Mitjà Primària Alícia Garcia
Mireia Corretja
Roser Magan
Marta Mayoral
Javier Castillo
Joana Sierra

Rubén Palma
Tutora Tercer 
Tutora Tercer
Tutora Quart
Tutora Quart
Tutor Quart

Reforç Tercer i Quart
Reforç Tercer
Cicle Superior Primària
 
Pilar Gómez
Else Montes
Blanca Miret
Elisabet Haro
Àngels Duch
Silvia Rodríguez

Tutora Cinquè
Tutora Cinquè 
Tutora Sisè
Tutora Sisè i Música
Reforç Sisè
Reforç Cinquè

 
Especialistes


 
Pilar Martín
Mila Tamayo
Rubén Palma
Noèlia Moreno
Àngels Tarrés
Montserrat Prieto
Montserrat Ribera
Laia Moix

Adriana Petit
Joana Sierra 

Ed. Especial CM/CS
Ed. Especial EI/CI
Ed.Física 2n, 5è i 6è
Ed. Física 1r, 3r i 4t
Anglès 4t
Anglès P5-3r-5è i 6è
Música EI, CI i CM,
Psicopedagoga E.A.P

Logopeda E.A.P.
Mestra de religió